Rock Garden Plants
Synonyms Lagotis
Home
Families
Genus
Territory
Habitat
Synonyms
Types
Galery
Info
  
Lagotis altaica (Willd.) P.A.Smirn.Lagotis integrifolia (Willd.) Schischk. trib. Veronicae
Lagotis glauca takedana (Miyabe & Tatew.) Kitam.Lagotis takedana Miyabe & Tatew. trib. Veronicae
Lagotis incisifolia Hand.-Mazz.Lagotis pharica Prain trib. Veronicae
Lagotis lancilimba H.L.LiLagotis alutacea W.W.Sm. trib. Veronicae
Lagotis micrantha Hand.-Mazz.Lagotis integra W.W.Sm. trib. Veronicae
Lagotis pallasii Rupr.Lagotis integrifolia (Willd.) Schischk. trib. Veronicae
Lagotis spectabilis (Kurz) Hook.f.Lagotis kunawurensis Rupr. trib. Veronicae
Lagotis stelleri Rupr.Lagotis glauca Gaertn. 
Lagotis stelleri yesoensis Miyabe & Tatew.Lagotis yesoensis (Miyabe & Tatew.) Tatew. ex Ohwi trib. Veronicae
9 records
Version 9.0
(c) 1990-2021 RNDr. Pavel SlabĂ˝