Rock Garden Plants
Genus: Kalmia
Home
Families
Genus
Territory
Habitat
Synonyms
Types
Galery
Info
 Kalmia angustifolia L. 
 Kalmia buxifolia (P.J.Bergius) Gift & Kron 
 Kalmia cuneata Michx. 
 Kalmia hirsuta Walter 
 Kalmia microphylla (Hook.) A.Heller 
 Kalmia polifolia Wangenh. 
 Kalmia procumbens (L.) Gift & al. ex Galasso & al. 
7 records
Version 9.0
(c) 1990-2021 RNDr. Pavel SlabĂ˝