Rock Garden Plants
Genus Kalmia 
Home
Families
Genus
Territory
Habitat
Synonyms
Types
Galery
Info
  
ERICACEAE 
  Kalmia  angustifolia L. 
  
  Kalmia  cuneata Michx. 
  
  Kalmia  hirsuta Walter 
  
  Kalmia  microphylla (Hook.) A.Heller 
  
  Kalmia  polifolia Wangenh. 
5 records
Version 8.0
(c) 1990-2016 RNDr. Pavel Slabý